Pagina:HeimansEli1906WandelenEnWaarnemen.djvu/147

Deze pagina is gevalideerd

147

dat, door een geheimzinnige stof af te scheiden, aan de plant bevel geeft, hem een sterke veilige woning te bouwen en die zoo in te richten, dat 't zelfde huisje tegelijk ook voedsel voor hem zijn zal. 't Lijkt het koekhuis van Hans en Grietje wel.

4. Stengelgal van een boktor op populier.

4. Stengelgal van een boktor op populier.

Van de stof, die als prikkel moet dienen, is verder weinig bekend. Pogingen, om door scheikundig bereide stoffen galontwikkeling te doen ontstaan, zijn wel beproefd, maar tot nu toe zonder succes, voor zoover ik weet.

5. spiraalvormige gal van bladluizen in stengel van een populierblad.

5. spiraalvormige gal van bladluizen in stengel van een populierblad.

Wel moet die stof voor elke soort van dier weer anders werken; de bouw van de gal hangt niet alleen van de plant af; op één en 't zelfde eikeblad immers komen vaak zeer verschillende gallen voor; ook kan een en 't zelfde dier in den regel alleen een gal doen ontstaan op een bepaalde plant en meestal nog alleen op een bepaald orgaan van die plant, b.v. op een blad en niet op een knop, of omgekeerd.

6. Ananasgal. Op spar, door bladluizen veroorzaakt.

6. Ananasgal. Op spar, door bladluizen veroorzaakt.

Ook weet men nu, dat soms hetzelfde dier in twee vormen voorkomt, en dan ook weer twee verschillende gallen op