Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant/1847/Nummer 19/Londen, den 1sten Maart

‘Londen, den 1sten Maart’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, zaterdag 6 maart 1847, [p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

LONDEN, den 1sten Maart.

 De berigten uit Ierland melden bij voortduring de vreesselijkste bijzonderheden omtrent den hongersnood in dat ongelukkige land. Thans rigt de typhus aldaar de schrikkelijkste verwoestingen aan en vermeerdert de algemeene moedeloosheid.
 Volgens opgaven van de policie, bedraagt het aantal personen, die in Ierland gestorven zijn van honger, verzwakking of wegens andere ziekten, welke uit de slechte voeding voortspruiten, sedert het begin van dit jaar, niet minder dan 36,000.
 — Heden morgen hebben lord Russel en de kanselier van de schatkamer de inteekeningen opgenomen voor de leening van 8 millioen. De baron Rothschild en de heer Baring hadden beide op 89½ geteekend, en hebben zich dientengevolge onderling verstaan, zoodat zij te zamen de leening hebben aangenomen.