Hoofdmenu openen

Hieronder staan enkele Oudnederlandse fragmenten.
Onder de zinnen staat de Nieuwnederlandse vertaling en soms, ter vergelijking ook een Middelnederlandse.

Inhoud

6e eeuwBewerken

Uit de Salische wet:

 • Maltho thi afrio lito
 • Ik zeg (maltho) je (thi): ik maak (je) vrij (afrio), halfvrije (lito)

8e eeuwBewerken

Uit de Utrechtse doopbelofte (oudsaksische doopbelopfte, sächsisches Taufgelöbnis):

 • Gelobistu in got alamehtigan fadaer
 • Gheloofsdu in God den allemaghtigen vadere. (Middelnederlands)
 • Geloof je in God de almachtige vader
De gehele tekst is hier te lezen.

9e eeuwBewerken

Uit een paarde- en wormbezwering (Contra vermes & De hoc quod spurihalz dicunt):

 • Visc flot aftar themo uuatare
 • Een vis swom in dat watere (Middelnederlands)
 • Een vis zwom in het water

10e eeuwBewerken

Uit de Wachtendonkse Psalmen:

 • An âuont in an morgan in an mitdon dage tellon sal ic in kundon, in he gehôron sal
 • Des aevents ende des morgens ende des middaeges soude ic vertellan ende verkondighan, ende hi sout hoire (Middelnederlands)
 • 's Avonds en 's morgens en 's middags zal ik vertellen en verkondigen, en hij zal horen
 • Forchta in biuonga quamon ouer mi in bethecoda mi thuisternussi
In ic quad uuie sal geuan mi fetheron also duuon in ic fliugon sal in raston sal
 • Vrees en beving kwamen over mij en duisternis bedekte mij
En ik zei: Wie zal mij veren geven als duiven, zodat ik weg zal vliegen en een rustplaats zal vinden"
De gehele tekst is hier te lezen.

ca. 1100Bewerken

Uit de Leidse Willeram:

 • (...) thie keysere ande thie cuninga ande andero werelsfurston, thie nu sizzent in themo hertuole, (...)
 • (...) de keizers en de koningen en andere wereldvorsten, die nu op de troon zitten (...)

Begin 12e eeuwBewerken

 • Hebban olla uogala nestas (bi)gunnan [(ha)gunnan] hinase hi(c) (e)nda [(a)nda] thu uuat unbidan uue nu
 • Hebben olla vogele neste bhigonndan, hydaen ic ende du. Waet waghten wi nu? (Middelnederlands)
 • Alle vogels hebben nestjes begonnen behalve ik en jij, wat wachten we nu?

1130Bewerken

Uit een lofvers van Munsterbilzen:

 • tesi samanunga vvas edele unde scona
& omnium virtutem pleniter plena
 • Wat een edele en schone verzameling -
en zo deugdzaam bovendien"

eind 12e eeuwBewerken

Uit de Mittelfränkische Reimbibel:

 • Uiele ik oug uan then wolken zo ther erthen, mir ne mohte necheîn scatho werthen.
 • Ook al zou ik van de wolken vallen, mij zou niets overkomen.