Hoofdportaal:Middelnederlands

Wikibronne Dat frye Opslaegharke
Middel Neerlants

Perceval

Wikisource De vrije Bibliotheek
Middelnederlands

Dit is die Wikibronne in dat Middele Olde Neerlants. Die ree van Neerlants is, bedi Hollants aleen die Sprake van Hollant ghegaefte. Dit is de Wikisource in het Middelnederlands. De reden waarom hier Nederlands staat, is omdat Hollands alleen de taal is van Holland.
Wikibronne (dat frye Opslaegharke) is een opslaegharke, dat woude zaege dat dat een bibliotheek is. Doch sins bibliotheek ne is gheen woirt in Middel Neerlants, ne telt hi niet mee. Soe, wi hebben ghekoisen voir opslaegharke. Wikisource (de vrije Bibliotheek) is een opslaegharke, dat wil zeggen dat het een bibliotheek is. Maar omdat bibliotheek geen Middelnederlands woord is, gebruiken we het hier niet en hebben we gekozen voor opslaegharke.

Zie ook Middelnederlands in tien lessen

Oudnederlands bewerken

Zolang het aantal Oudnederlandse bronnen nog beperkt is, staan deze bronnen in dit hoofdportaal.

Abele spelen (r. 1350) bewerken

Heiligenlevens bewerken

Moraliteit bewerken

Voorhoofse en Hoofse literatuur bewerken

Kluchten bewerken

Rechtsbronnen in het Middelnederlands bewerken

Overig bewerken

Stuen bewerken


Overzicht van alle hoofdportalen  

Algemeen · Filosofie · Religie · Sociale wetenschappen · Economie · Recht · Krijgswetenschap · Psychologie · Occulte wetenschappen · Opvoeding, onderwijs en vorming · Wiskunde · Natuurwetenschappen · Menskunde · Geneeskunde en gezondheidszorg · Lichaamsoefening en sport · Bord-, denk- en kansspelen · Verzamelen · Handenarbeid enz. · Huishoudkunde · Land- en tuinbouw · Jacht en visserij · Techniek · Kunst · Beeldende kunst · Muziek · Dans · Toneel · Taal- en letterkunde · Middelnederlands · Geschiedenis · Land- en volkenkunde · Lijst van auteurs