Hoofdportaal:Taal- en letterkunde

Taal- en letterkunde

Taal- en letterkunde
Taal- en letterkunde
Dit is een overzicht van alle op Wikisource aanwezige bronnen over letterkunde. Overzicht van alle hoofdportalen.

Taal- en letterkunde; algemeen bewerken

Literatuurwetenschap bewerken

Literaire techniek bewerken

Algemene kritiek en geschiedenis van de letterkunde bewerken

Tijdschriften en overige seriële publicaties bewerken

Geschiedenis van tijdperken; afzonderlijk bewerken

Ca. 1880-heden bewerken

 • Drijkoningen, F. et al. (1982) Historische avantgarde : programmatische teksten van het Italiaans futurisme, het Russisch futurisme, Dada, het constructivisme, het surrealisme, het Tsjechisch poëtisme, Amsterdam: Huis aan de drie grachten, ISBN 9063881614.
  Aankondigingen en recensies:
  • T. van Deel (19 augustus 1982) ‘In verzet tegen de traditie’, Trouw, Boeken, p. 10.
Dadaïsme

Engelse taal- en letterkunde bewerken

Kritiek en geschiedenis van de Engelse letterkunde bewerken

Algemeen bewerken

Tijdschriften en overige seriële publicaties bewerken
 • Blast (1914-1915).
  Aankondigingen en recensies:
  • [Theo van Doesburg] (februari 1921) ‘Rondblik’, De Stijl, jrg. 4, nr. 2, p. 26-31.

Geschiedenis van tijdperken; afzonderlijk bewerken

Ca. 1600-ca. 1880 bewerken
Schrijvers; afzonderlijk bewerken
Dickens, Charles
Ca. 1880-2000 bewerken
Schrijvers; afzonderlijk bewerken
Bennett, Arnold (1867-1931)
Curwood, James Oliver (1878-1927)
Goldring, Douglas (1887-1960)
 • [Theo van Doesburg] (februari 1921) ‘Rondblik’, De Stijl, jrg. 4, nr. 2, p. 26-31.
Jones, Henry Arthur (1851-1925)
Lewis, Sinclair (1885-1951)
Pinero, Arthur Wing (1855-1934)
Ruskin, John
Synge, John Millington

Taal- en letterkunde van het Esperanto bewerken

Taal- en letterkunde van het Esperanto; algemeen bewerken

Taalkunde van het Esperanto bewerken

Geschiedenis van de taal bewerken

Franse taal- en letterkunde bewerken

Kritiek en geschiedenis van de Franse letterkunde bewerken

Geschiedenis van tijdperken; afzonderlijk bewerken

Ca. 1600-ca. 1880 bewerken
Schrijvers; afzonderlijk bewerken
Méry, Joseph
Nerval, Gérard de
Ca. 1880-2000 bewerken
Schrijvers; afzonderlijk bewerken
Apollinaire, Guillaume (1880-1918)
Baie, Eugène (1874-1964)
Porto-Riche, Georges de (1849-1930)
Tzara, Tristan
Zaccone, Pierre (1817-1895)
Zola, Émile

Duitse taal- en letterkunde bewerken

Kritiek en geschiedenis van de Duitse letterkunde bewerken

Geschiedenis van tijdperken; afzonderlijk bewerken

Ca. 1880-2000 bewerken
Schrijvers; afzonderlijk bewerken
Bilse, Oswald (1878-1951)
Schmidt, Lothar (1862-1931)
Voss, Richard (1851-1918)

Hongaarse taal- en letterkunde bewerken

Móricz, Zsigismond (1879-1942)

Italiaanse taal- en letterkunde bewerken

Kritiek en geschiedenis van de Italiaanse letterkunde bewerken

Geschiedenis van tijdperken; afzonderlijk bewerken

Ca. 1880-2000 bewerken
Schrijvers; afzonderlijk bewerken
Marinetti, Filippo (1876-1944)
Pascoli, Giovanni
Vasari, Ruggero (1898-1968)
 • [Theo van Doesburg] (februari 1921) ‘Rondblik’, De Stijl, jrg. 4, nr. 2, p. 26-31.
Bijzondere onderwerpen bewerken
Futuristische poëzie

Nederlandse taal- en letterkunde bewerken

Nederlandse taalkunde bewerken

Volkswijsheid en volkshumor bewerken

Kritiek en geschiedenis van de Nederlandse letterkunde bewerken

Geschiedenis van tijdperken; afzonderlijk bewerken

Ca. 1600-ca. 1880 bewerken
Schrijvers; afzonderlijk bewerken
Lennep, Jacob van (1802-1868)
Oosterzee, Johannes Jacobus
Overige schrijvers
Ca. 1880-2000 bewerken
Schrijvers; afzonderlijk bewerken
Adama van Scheltema, Carel Steven (1877-1924)
Bastiaanse, Frans (1868-1947)
Belpaire, Marie-Elisabeth (1853-1919)
Bonn, Sal (1881-1930)
Boutens, Pieter Cornelis (1870-1943)
Brom, Eduard (1862-1935)
Buysse, Cyriel (1859-1932)
Calker, Henri van (1881-1967)
Corsari, Willy (1897-1998)
De Bom, Emmanuel (1868-1953)
De Ridder, André (1888-1961)
De Tière, Nestor
 • Anoniem (28 december 1892) ‘Uit België’, Limburger Koerier, tweede blad, [p. 1].
Eeden, Frederik van (1860-1932)
Erens, Frans (1857-1935)
Feith, Jan (1874-1944)
Hendrickx, August
 • Anoniem (28 december 1892) ‘Uit België’, Limburger Koerier, tweede blad, [p. 1].
Hulleman, Frans
Kloos, Willem (1859-1938)
Kok, Antony
 • Anoniem (4 november 1969) ‘Anthonie Kok (87) overleden’, Provinciale Zeeuwse Courant, p. 11.
 • Jef van Kempen, Rolf Jansen ([1982]) Anthony Kok, Tilburgs dichter en denker (1882-1969), [Tilburg]: [Van Kempen].
  Aankondigingen en recensies:
  • K. Schippers (27 mei 1983) ‘Klaar, hoog en diep’, NRC Handelsblad, cultureel supplement, p. 8.
 • Antony Kok, dichter bij De Stijl [tent.; vouwblad], Stadsschouwburg/Kultureel Sentrum Tilburg, 6 januari-7 februari 1985.
  Aankondigingen en recensies:
  • J.A. Dautzenberg (11 januari 1985) ‘Antony Kok, klerk-telegrafist, ’prins van geestelijken bloede’’, De Volkskrant, p. 15.
 • Tromp, Will, J.A. Dautzenberg (1989) Kok van De Stijl. Spoorwegbeambte te Tilburg, Oosterbeek: Bosbespers, ISBN 90-6366-082-0.
Naeff, Top (1878-1953)
Persyn, Jules (1878-1933)
Rinsema, Evert
 • Anoniem (8 mei 1982) ‘Drachtster schoenmakers op super-8’, Leeuwarder Courant, sneon & snein, p. 19.
 • Anoniem (5 augustus 1983) ‘Film over gebroeders Rinsema komt 22 september op tv’, Leeuwarder Courant, p. 28.
Roland Holst-van der Schalk, Henriette (1869-1952)
Sabbe, Maurits (1873-1938)
Steenhoff-Smulders, Albertine (1871-1933)
Swarth, Hélène (1859-1941)
Van Cauwelaert, August (1885-1945)
Van den Oever, Karel (1879-1926)
Verhulst, Rafaël (1866-1941)
Bijzondere onderwerpen bewerken
De Nieuwe Gids
Experimenteel proza
 • Polet, Sybren (1978) Ander proza : bloemlezing uit het Nederlandse experimenterende proza van Theo van Doesburg tot heden (1975), Amsterdam: Bezige Bij, ISBN 9023406117.
  Aankondigingen en recensies:
  • Anoniem (22 september 1978) ‘boeken. Proza experimenten bloem gelezen’, Leeuwarder Courant, p. 41.
Rederijkerskamer Helmers, Amsterdam (1859-....)

Russische taal- en letterkunde bewerken

Kritiek en geschiedenis van de Russische letterkunde bewerken

Geschiedenis van tijdperken; afzonderlijk bewerken

Ca. 1600-ca. 1880 bewerken
Schrijvers; afzonderlijk bewerken
Poesjkin, Aleksandr (1799-1837)
 • Anoniem (7 december 1931) ‘Poesjkin’, De Maasbode, Avondblad, p. 5.

Volkssprookjes, sagen, legenden, mythen en fabels bewerken

Algemene bloemlezingen en verzamelingen bewerken

Ca. 1600-ca. 1880 bewerken

Gedichten bewerken

Tot circa 1600 bewerken

17e eeuw bewerken

18e eeuw bewerken

19e eeuw bewerken

20e eeuw bewerken

21e eeuw bewerken

Toneelstukken bewerken

Tot circa 1600 bewerken

17e eeuw bewerken

18e eeuw bewerken

19e eeuw bewerken

 • Shakespeare, William (1886) ‘Twee Edellieden van Verona’, vertaling van Burgersdijk in: De werken van William Shakespeare, eerste deel, Leiden: E.J. Brill, pp. 203-316.
 • Shakespeare, William (1886) ‘Coriolanus’, vertaling van Burgersdijk in: De werken van William Shakespeare, tiende deel, Leiden: E.J. Brill, 1886, pp. 1-177.

20e eeuw bewerken

21e eeuw bewerken


Overzicht van alle hoofdportalen  

Algemeen · Filosofie · Religie · Sociale wetenschappen · Economie · Recht · Krijgswetenschap · Psychologie · Occulte wetenschappen · Opvoeding, onderwijs en vorming · Wiskunde · Natuurwetenschappen · Menskunde · Geneeskunde en gezondheidszorg · Lichaamsoefening en sport · Bord-, denk- en kansspelen · Verzamelen · Handenarbeid enz. · Huishoudkunde · Land- en tuinbouw · Jacht en visserij · Techniek · Kunst · Beeldende kunst · Muziek · Dans · Toneel · Taal- en letterkunde · Middelnederlands · Geschiedenis · Land- en volkenkunde · Lijst van auteurs